Nieuws

Nieuwsbericht

Stay in business: get focus with Mink Vision

Stay in business: get focus with Mink Vision

5 punten om de lage opbrengstprijzen te overleven

De prijzen voor de vossen en de nertsenpelzen blijven maar dalen en het eind is nog niet in zicht. Ondanks dat we weten dat de wereldproductie moet dalen, bekijk je de crisis natuurlijk vanuit je eigen bedrijfssituatie. Hieronder de 5 punten die je helpen om te overleven.


  1. Focus op rendement. Zodra er gerealiseerd wordt dat de opbrengstprijzen voor een langere periode laag zullen zijn en er zelfs verlies gemaakt wordt, schieten veel ondernemers in de stress en richten zich alleen nog maar op het verlagen van de kostprijs. Op zich een goed streven, maar het gevaar van een kostenbesparing met als gevolg nog veel lagere opbrengsten ligt op de loer. Daarom benadrukken we dat je met besparingen altijd het rendement voor ogen moet houden. Een goede tip is om wekelijks door je kosten te lopen, terwijl je bovenaan je actielijst groot het woord RENDEMENT schrijft. 
  2. Ken je sterke en zwakke punten. Dit geldt voor zowel je financiële situatie als voor je bedrijfsvoering. Financieel is het een noodzaak dat je een helder overzicht hebt, zodat je een goed verhaal hebt, wanneer je je kredieten wilt (her)financieren of aflossingen wilt uitstellen. Voor je bedrijfsvoering is het noodzakelijk om te weten hoe je presteert ten opzichte van andere bedrijven in de wereld. Met ons Mink Vision programma is dat heel erg eenvoudig.
  3. Wees pro-actief. Met betrekking tot financiën maak een liquiditeitsprognose voor 2018 en beter nog voor de komende jaren. Daarbij schat je zo goed mogelijk in wat je opbrengsten en uitgaven per maand zijn. Zo zie je al snel waar je wat veranderen kunt en wanneer je in liquiditeitsproblemen dreigt te komen. Tijdig werken aan een liquiditeitsoplossing geeft vertrouwen bij je financieringspartners.
  4. Beperk vermijdbare verliezen. Een onnodig kleine maat of te veel uitval heeft een grote invloed op het rendement. Het consequent bijhouden van belangrijke bedrijfsparameters geeft meer focus en daardoor een bewezen beter resultaat! Met Mink Vision heb je continue focus op de belangrijkste parameters. Daarnaast kun je vergelijken met voorgaande weken, jaren en collega’s.
  5. Focus op de nabije toekomst. De meeste bedrijven weten heel goed wat ze graag over 5 of 10 jaar willen bereiken en daarnaast zijn ze heel erg druk met de waan van de dag. Met name wekelijks bezig zijn met je doelen en acties voor de komende anderhalf jaar wordt vergeten. Ondanks dat het financieel pijn doet, is het belangrijk om lid te blijven van je belangenbehartigingsorganisatie en promotie van het vak en product. Daarnaast blijft het belangrijk om collega’s te ontmoeten, beurzen te bezoeken, cursussen te volgen en te sparren met adviseurs die je helpen om jou plaats in het grote krachtenveld te bepalen. Wij van Mink Vision vinden dat erg belangrijk en helpen je met onze Mink Vision Monthly en zijn graag bereid om een afspraak met je te maken.


Meer focus op je bedrijf resulteert gegarandeerd in betere resultaten. Mink Vision helpt je daarbij. Ons programma is met en door pelsdierenhouders en dierenartsen ontwikkeld. Daarbij is onze visie “minimum input – maximum output”. 

Met Mink Vision houd je op een heel erg eenvoudige wijze je belangrijkste productiegegevens bij. Op heldere wijze worden de gegevens weergegeven en kun je je gegevens vergelijken met voorgaande periodes en met het gemiddelde van de wereld of je land. Analyseren van je gegevens is daarmee heel erg eenvoudig geworden. Je kunt snel je vinger op de zwakke plek leggen.


Wij zijn betrokken met de pelsdierenhouderij en willen dat zoveel mogelijk bedrijven deze financieel moeilijkere periode doorstaan. Speciaal daarvoor hebben we Mink Vision basic ontwikkeld. Je krijgt meer focus op je voerverbruik, je uitval per kleurslag en de groei (gewicht) per kleurslag. 


Wij nemen onze sociale verantwoordelijkheid serieus en bieden totdat de nertsprijzen weer gaan stijgen Mink Vision Basic aan voor € 99 per jaar (in plaats van € 239)