Nieuws

Nieuwsbericht

What's up doc: status in Norway...ban of fur production

What's up doc: status in Norway...ban of fur production

Als een donderslag bij heldere hemel werd begin januari in Noorwegen een pelsdierenfokverbod aangekondigd. De regering kondigde aan een wet voor te bereiden met als doel het verbod per 1 januari 2025 in te laten gaan. Amper 1 jaar nadat de overheid had laten weten dat de pelsdierenhouderij volledig geaccepteerd was!!!


Om je op de hoogte te brengen van de laatste stand van zaken hebben we gesproken met Guri Wormdahl, hoofd communicatie van de Noorse pelsdierenhouders vereniging. In het volledig artikel kun je meer lezen hoe deze 180o draai tot stand is gekomen.


Wat ging eraan vooraf?

Højye en Fremskrittspartiet, beide conservatieve partijen, vormden met ca 40% van de zetels de regering. Op initiatief van deze regering is ongeveer een jaar geleden met meerderheid van stemmen  besloten dat de Noorse pelsdierenhouderij kon blijven bestaan. Daarbij werd de pelsdierenhouderij in een strikte regelgeving vastgelegd.


Højye en minister-president Erna Solberg wilden echter graag het draagvlak van de coalitie verbreden door uitbreiding van haar regering met de 2 partijen Venstre (liberalen) en Kristelig folkeparti (Christelijke Volkspartij). Na het voeren van de onderhandelingen bleken alleen de liberalen bereid tot regeringsdeelname. Daarbij is het goed om te beseffen dat deze partij tijdens de verkiezingen van 2017 slechts 4% van de stemmen  had gekregen!


Tijdens de onderhandelingen heeft Venstre veel moeten toegeven op haar belangrijke idealen met betrekking tot de olieboringen en de vluchtelingensituatie. Echter in ruil daarvoor terug heeft deze partij een verbod op de pelsdierenhouderij weten te bedwingen. Voor Venstre was dit altijd al een van hun grootste wensen. Door de nieuwe coalitie is in haar plannen het volgende opgenomen: “De regering zal een gecontroleerde uitfasering van de pelsdierenhouderij implementeren. Het doel daarbij is om te komen tot een wet waarin het verbod via uitfasering is geregeld voor de huidige producenten tot 1 januari 2025.


Onbegrijpelijke politieke ommezwaai

Deze totaal onverwachte 1800 draai van de 2 grote politieke partijen is voor iedereen onbegrijpelijk. Juist deze partijen hebben zich de laatste jaren ingespannen om met steun van allerlei onderzoek een meerderheids draagvlak voor de pelsdierenhouderij te creëren. De aangescherpte eisen van de houderij zijn in regels vastgelegd en op 1 januari 2018 ingegaan. Slechts 14 dagen na implementatie van de regels door onze Noorse collega’s werden ze totaal verrast door deze onbegrijpelijke politieke ommezwaai. Højye is de grootste centrum rechtse partij van het land en is een groot voorstander van voorspelbare randvoorwaarden voor ondernemers. Maar nu???


Vanuit een ideologisch standpunt is het ook vreemd dat 2 conservatieve partijen het eens zijn met een verbod op een volkomen legale bedrijfstak. Voor de Noorse wetgeving heeft dit verbod ook grote gevolgen, aangezien nog nooit een legale bedrijfstak/activiteit via de wet is verboden. Ook de agrarische belangenorganisaties zijn geschrokken en melden dat ze dit soort wijzigingen van de politiek niet zullen tolereren.


En nu?

De volgende stap is het presenteren van het wetsvoorstel aan het parlement. De minister van Landbouw heeft toegezegd dat dat in de loop van 2018 zal plaatsvinden. Een exacte datum is nog niet bekend.

De Noorse pelsdierenhoudersvereniging is nu bezig op de 3 vlakken van:

Politiek – is het mogelijk om manieren te vinden om dit verbod te voorkomen?

Economisch – een gefundeerd schade rapport opstellen wat de gevolgen zijn van het moeten stoppen op 1 januari 2025

Juridisch – onderzoek naar de juridische juistheid van het verbod en indien een verbod door de overheid afgedwongen kan worden het recht op schadevergoeding.

We wensen alle betrokkenen van de Noorse pelsdierenhouderij veel succes toe bij hun gevecht tegen deze hoogst onbetrouwbare politieke partijen!