Nieuws

Nieuwsbericht

Tips and tricks: artificial light after mating

Tips and tricks: artificial light after mating

Bijlichten, Hoe reageert de nerts?

De nerts is gevoelig voor de zogenaamde fotoperiode. Dit betekent dat het aantal lichturen invloed heeft op de hormoonlevels van de nerts. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer het per dag 12-14 uur licht is, het hormoon prolactine de implantatie van de embryo’s in gang zal zetten. Na de implantatie volgt de draagtijd van ongeveer 28 dagen. Door de dieren bij te lichten, zal het implantatie proces eerder starten.


Waarom wordt er bijgelicht op een nertsenfarm?

Er zijn twee redenen om ervoor te kiezen om de dieren bij te lichten. De eerste reden is om de worpen te synchroniseren, zodat er een hoger nestpercentage per dag gerealiseerd zal worden. Dit kan de organisatie van de farm ten goede komen, en wanneer de nesten kort op elkaar zitten zullen er minder leeftijd gerelateerde problemen ontstaan in de eerste pupgroei. Het nadeel van deze concentratie van worpen is dat er ook meer dieren tegelijkertijd risico lopen, bijvoorbeeld op een toevallige extreem warme dag. In onze analyses kunnen we duidelijk laten zien wat het effect is van het bijlichten op de nestpercentages. 

De tweede reden om de dieren bij te lichten kan zijn dat het bij kan dragen aan betere reproductiecijfers (hoger nestgemiddelde en lager gust%). In onze analyse hebben we nog geen volledige data beschikbaar om hier een duidelijke en eerlijke conclusie over te kunnen geven. 


Wat is de invloed van het bijlichten op het nest percentage?

Wij hebben data beschikbaar van enkele farms waar gedeeltelijk is bijgelicht en gedeeltelijk niet is bijgelicht.


Farm A

In de volgende grafiek zie je het effect van het bijlichten op het cumulatieve worp percentage. Op deze farm zijn er 3 situaties vergeleken:

1. Bijlichten (18 uren licht, 6 uren donker = 18L:6D), gestart op 18 Maart = Rood in de grafiek

2. Bijlichten (18L:6D), gestart op 21 Maart = Groen in de grafiek

3. Natuurlijk licht = Blauw in de grafiek

Er is een duidelijk effect door het bijlichten te zien op het moment van werpen, en ook dat het effect afhankelijk is van het moment van aanvang van het bijlichten. In dit geval had het beginnen met bijlichten op 18 Maart het grootste effect op de nest percentages.


 

Farm B

Op deze farm is op 18 Maart gestart met bijlichten (18L:6D) op een gedeelte van de farm. We zien dezelfde trend als op Farm A: De groep waarin is bijgelicht, krijgen eerder de nesten in vergelijking tot de groep met alleen natuurlijk licht. Het effect lijkt in deze groep echter kleiner dan op Farm A.Farm C

Op deze farm is twee opeenvolgende Jaren hetzelfde paarsysteem gebruikt (start 1 maart met jonge teven 1-1-8-1, gevolgd door oude teven 1-8-1). In het tweede jaar is bijgelicht vanaf 15 maart (18L:6D). We zien dat het effect van bijlichten op het nestpercentage groter is wanneer eerder begonnen wordt met bijlichten.Onze conclusie

Bijlichten zorgt voor een eerdere implantatie van de embryo’s, wat leidt tot een kortere draagtijd en een hoger dagelijks nest percentages. Dit kan gebruikt worden als managementstrategie. Een attentiepunt hierbij is dat er meer dieren van dezelfde leeftijd op dezelfde dagen risico lopen.

Het zou ook interessant zijn om te zien wat het effect van bijlichten is op de totale reproductie resultaten.