Nieuws

Nieuwsbericht

What's up doc: selection AD tolerant mink

What's up doc: selection AD tolerant mink

Voor AD farms is het belangrijk om fokdieren te selecteren die in staat zijn om met een AD infectie om te gaan. Deze zogenaamde AD tolerante nertsen geven goede fokresultaten en worden niet klinisch ziek tijdens hun productieleven.

Er zijn verschillende testen beschikbaar voor het selecteren van AD tolerante nertsen. In het algemeen bepalen ze of er een verhoogd antilichaamniveau in het bloed aanwezig is, wat kan wijzen op het feit dat dieren onderweg zijn naar klinisch ziek worden. 

De jodiumtest is niet-specifiek en reageert op algemene ziekteprocessen, inclusief AD. Aan de andere kant, kwantitatieve ELISA meet het niveau van AD-specifieke antilichamen.

In deze studie zijn beide testen gebruikt op dezelfde teven en de fokresultaten zijn vergeleken met hun testresultaat.


Materiaal en methode

Deze studie is uitgevoerd op een grote nertsenfarm (>30.000 fokteven) met endemische AD-infectie. Het algemene beleid op de farm is om fokdieren te selecteren met een stapsgewijze selectie, met hoge prioriteit voor de jodium status als marker voor AD ziekte. De jodium status wordt op de farm bepaald met de jodiumtest door ervaren medewerkers en ingedeeld als positief of negatief. Alleen jodium-negatieve dieren worden aangehouden als fokdier.

Voor de studiegroep werden op het oog gezonde nertsen geselecteerd. De verdeling was 40% oude teven en 60% jonge teven. De reuen waren allen jonge nertsen. In totaal zijn 880 bruine teven begonnen aan de studie in november 2016, en ze werden gehuisvest in twee sheds. De reuen waren allemaal jodium-negatief in november en zijn hertest in februari met de jodiumtest om de reuen uit te selecteren die in de tussentijd positief waren geworden. We hebben geen verdere info van de reuen verzameld.

Voor elke nerts (835 teven) is de jodium status en de AD ELISA bepaald op 19 februari 2017. De AD ELISA (VP2 antigeen) is uitgevoerd door het lab van NFE Nederasselt. De ELISA uitslag is geclassificeerd in drie klassen: laag (waarde 0,1), middel (waarde 2-4) en hoog (waarde 5-8). De jodiumtest is op de farm uitgevoerd. De ongepaarde dieren zijn aangehouden tijdens deze studie. Van 708 teven zijn fokresultaten beschikbaar. De gegevens van de overige dieren zijn vermist (127 dieren dieren), omdat ze per ongeluk zijn verplaatst. 


Resultaten

Beschrijving van de jodiumtestuitslag

In de volgende grafiek wordt de uitslag van de jodiumtest getoond. De resultaten zijn consistent met onze ervaring: jonge teven hebben altijd een hoger percentage positieven. Dit komt doordat oude teven zijn geselecteerd op hun fokresultaten van het vorige seizoen en ook zijn getest het vorig seizoen (alleen negatieve dieren zijn aangehouden als fokdier). De jonge teven moeten nu leren omgaan met de AD infectie en niet alle dieren krijgen een tolerante status.


 

Beschrijving van de ELISA uitslag

In de volgende grafiek wordt de testuitslag van de ELISA getoond. Eerst de verdeling over de verschillende klassen (van 0-8 een toename in antilichaamniveau)In de tweede grafiek is de testuitslag in groepen verdeeld: laag (klasse 0,1), middle (klasse 2-4) en hoog (klasse 5-8).


 

Hoe overlappen de testresultaten van de jodiumtest en ELISA? 

In de volgende grafiek wordt de verdeling van teven over de twee testuitslagen getoond: de jodiumuitslag en de ELISA status. Bijvoorbeeld, 7.6% van de oude teven was jodium-positief en ELISA hoog (dit komt overeen met 70% van alle jodium-positieve oude teven: 7.6/10.8).

Binnen de jodium-positieve dieren heeft slechts een kleine fractie een lage ELISA score. Binnen de jodium-negatieve dieren worden alle ELISA scores frequent gevonden.


 

Resultaten van het gustpercentage

Een van de effecten van een AD infectie is dat teven gust zijn na de paartijd, enerzijds omdat ze zich niet laten paren of omdat er iets mis gaat tijdens het voortplantingstraject. In deze studie zijn de ongepaarde teven ook aangehouden.

Het is interessant om te weten of er verschillen in gustpercentage zijn tussen de verschillende testuitslagen.

De volgende grafiek laat de resultaten zien voor de jodiumtest. De jodium-positieve dieren een veel hoger percentage gusten.


 

De volgende grafiek laat de resultaten zien voor de ELISA test. Bij de oude teven is er een lineaire toename in het gustpercentage wanneer ze in een hogere ELISA klasse komen. Bij jonge teven is het gustpercentage voor ELISA laag en ELISA middel vergelijkbaar. Alleen de jonge teven in de ELISA hoog groep hebben een veel hoger gustpercentage.Maar hoe verhouden de beide testen zich tot elkaar in relatie tot het gustpercentage? 

In de volgende grafiek zien we kruis-classificatie. Kijkend naar de jodium-negatieve dieren: er is een lineaire toename in gustpercentage bij oude teven wanneer ze in een hogere ELISA klasse komen, maar dit zien we niet bij jonge teven. Voor de jodium-positieve oude teven zien we geen verschil tussen de ELISA klasse en bij jonge teven heeft de ELISA-middel klasse een lager gustpercentage.Hoe zit het met het aantal pups per geworpen teef? 

Naast het gustpercentage is een ander belangrijk kenmerk voor AD tolerante nertsen het aantal pups per geworpen teef. In deze studie zijn de pups 7 dagen na geboorte geteld.

De volgende grafiek laat de resultaten voor de jodiumtest zien. Zowel bij oude als jonge teven hebben de jodium-positieve dieren een aanmerkelijk lager nestgemiddelde. 


 

De volgende grafiek laat de resultaten voor ELISA zien. ELISA-laag en ELISA-middel hebben vergelijkbare resultaten, maar wanneer dieren in de ELISA-hoog groep zitten zakt het nestgemiddelde.Hoe zit het met de kruis-classificatie van beide testen voor het nestgemiddelde? 

Binnen de jodium-negatieve teven zien we vergelijkbare resultaten voor elke ELISA klasse. Andersom, voor ELISA-hoog teven lijkt het erop dat hun jodiumstatus een verder onderscheid maakt in teven met meer pups (jodium-negatief) vs minder pups (jodium-positief).


 

Als we alles samenbrengen, wat kunnen we concluderen van deze studie? 

De volgende grafiek laat het aantal pups per teef in februari zien. De conclusie is dat beide testen geschikt zijn om AD tolerante nertsen te selecteren, die normale fokresultaten kunnen geven. 

De keuze voor de beste test hangt af van de farm-specifieke condities, testbudget en ervaring. De jodiumtest wordt op het bedrijf uitgevoerd en moet zorgvuldig gedaan worden om consistente resultaten te krijgen. De ELISA wordt bepaald in ervaren labs. Er zijn verschillende ELISA’s op de markt. Ze gebruiken verschillende antigenen en kunnen ook andere resultaten geven.