Nieuws

Nieuwsbericht

Importance of first mating week

Importance of first mating week

Nu de paartijd snel dichterbij komt, is het nu tijd om de vorige paartijd te evalueren en nieuw ideeën te krijgen voor dit seizoen. Om je te helpen met dit proces willen we graag inzichten van onze studies met je delen. In dit artikel gaat het over het belang van de eerste paarweek.


Data collectie

De laatste Jaren heeft een deel van de farms in Mink Vision data verzameld aan het eind van het werpseizoen. Op vaste plekken (minimal 80 teven per shed, twee paargroepen) is data verzameld op 12 verschillende farms. In totaal hebben we data gebruikt van 45.000 teven. Op deze manier denken we dat onze conclusies kunnen bijdragen aan jouw eigen paarstrategie.


Jonge teven

De meeste jongen uit een nest komen van de paringen uit de tweede week. Daarom krijgen we vaak de vraag hoe belangrijk de paringen uit de eerste week zijn voor het farmgemiddelde. Op basis van ons grootschalig onderzoek kunnen we je het antwoord geven.

We starten door te kijken naar jonge teven gepaard volgens het 1-1-8-1 systeem. De data is gebaseerd op drie groepen jonge teven, met start datum 1 Maart, 3 Maart en 5 Maart voor elke opeenvolgende groep.


1. Heeft de eerste paarweek invloed op het gustpercentage? 

Om deze vraag betrouwbaar te kunnen beantwoorden, hebben we in onze analyses alleen jonge teven geselecteerd met twee succesvolle paringen in de tweede week. 

Onze analyse laat zien dat een succesvolle paring in de eerste week het gustpercentage met 50% verlaagd ten opzichte van geen succesvolle paring in de eerste week. Maar het maakt vervolgens niet veel uit of ze 1 of 2 paringen hebben in de eerst week.

In de grafiek laten de percentages zien hoeveel teven bij elke categorie horen. Bijvoorbeeld, 13% van de teven met twee succesvolle paringen in de tweede week hadden geen succesvolle paring in de eerste week.


 

2. Heeft de eerste paarweek invloed op het nestgemiddelde?

We hebben de teven met een succesvolle paring in de eerste week vergeleken met de groep zonder succesvolle paring. Onze analyse laat zien dat een succesvolle paring in de eerste week in een iets hoger nestgemiddelde resulteert.


 

3. Heeft de eerste paarweek invloed op de werpdatum?

Voor deze analyse hebben we alleen data gebruikt van farms die bijlichten na de paartijd. Opnieuw, we vergelijken teven met een succesvolle paring in de eerste week met de groep zonder paring in de eerste week.

Onze analyse laat zien dat jonge teven met een succesvolle paring in de eerste week eerder werpen. Van deze groep heeft 80% geworpen op 28 april. In vergelijking, van de jonge teven ongepaard in de eerste week had 80% geworpen op 1 mei. Ook is de periode waarin 95% heeft geworpen 2 dagen korter voor de groep met een paring in de eerste week (12 vs 14 dagen).


 

Onze conclusie

Het is belangrijk om jonge teven minimaal 1 keer gepaard te krijgen in de eerste paarweek. Het zorgt voor een lager gustpercentage en een iets beter nestgemiddelde. Daarnaast werpen deze teven 3 dagen eerder.

In de praktijk kun je ervoor kiezen om voor elke groep de tweede dag alleen te gebruiken voor de ongepaarde teven.


Oude teven

Dit deel gaat over de vergelijking van twee paarsystemen voor oude teven in twee opeenvolgende jaren. Het eerste jaar was het paarsysteem 1-1, start 15 maart en 17 maart voor twee groepen oude teven. Het tweede jaar was het paarsysteem 1-8-1 (start 7 maart) voor de eerste groep oude teven en 1-9-1 (start 8 maart) voor de tweede groep.


1. Heeft de eerste paarweek invloed op het nestgemiddelde en nestpercentage?

Voor een eerlijke vergelijking hebben we alleen teven geselecteerd voor de analyse die alleen succesvolle paringen hadden. De grafiek laat zien dat teven gepaard volgens 1-8-1 een iets hoger nestgemiddelde en hoger nestpercentage hadden. 2. Heeft de eerste paarweek invloed op de werpdatum?

De grootste invloed van het 1-8-1 paarsysteem voor oude teven in vergelijking met 1-1 in de tweede week is het feit dat de pups veel eerder worden geboren. In de grafiek kun je zien dat voor het 1-8-1 systeem 90% van de teven op 30 april heeft geworpen (en binnen 6 dagen) in vergelijking met 7 mei voor het 1-1 systeem (en in een langere periode van 10 dagen). Deze data komt van farms die na de paartijd hebben bijgelicht. 


  

3. Is er een risico om te laat te beginnen met 1-8-1 voor oude teven?

Op een AD farm, zijn oude teven gepaard volgens het 1-8-1 systeem met twee verschillende start data. De eerste groep begon op 4-6 maart, de tweede groep op 10-11 maart. Zowel het nestpercentage als het nestgemiddelde was lager voor de groep die laat gestart was (10 en 11 maart). Dit komt waarschijnlijk door het feit dat een hoog percentage (23% vs 7%) van de oude teven zich niet liet herparen in de tweede week.Onze conclusie

Als je graag vroeg pups wilt en in een korte periode, dan is het advies om de oude teven volgens het 1-8(-1) systeem te paren. Je kunt ervoor kiezen om te starten met de oude teven of ze na de jonge teven te paren, maar wacht niet te lang.