Nieuws

Nieuwsbericht

Tips and Tricks: uniform body condition over the winter period

Tips and Tricks: uniform body condition over the winter period

Advies van een nertsenhouder

Vind je het ook lastig om je nertsen in een uniforme conditie te krijgen tijdens de winterperiode?


Een uniforme conditie van je fokdieren tijdens de winterperiode heeft een grote invloed op het fokresultaat, maar het is een hele uitdaging! Mink Vision heeft een Deense nertsenhouder geïnterviewd die vertelt hoe hij zijn dieren wegzet na de pelstijd om ze in een uniforme conditie te krijgen.

Voordat hij de dieren individueel wegzet, maakt hij een actieplan hoeveel de teven en reuen moeten afvallen tijdens de winterperiode tot het moment van flushen voor de start paartijd. 


Actieplan van de Deense nertsenhouder

De reuen dienen 37-40% van hun gewicht tijdens de selectie in November af te vallen. Ze dienen in week 2-3 in de gewenste body score te zijn van 2-3. Daarna worden de reuen nauwkeurig gevolgd om ze in deze conditie te houden. Hij controleert de conditie door wekelijks 10-15 reuen per kleurslag te wegen (van week 1 tot 7) en dagelijks de body score te volgen.

De teven dienen 45% van hun gewicht tijdens de selectie in November af te vallen. Ze dienen rond 24 februari in de gewenste body score 2 te zijn. Het is belangrijk dat ze kort voor de start van het flushen pas in body score 2 komen. Hij controleert de conditie door wekelijks 10-15 teven per kleurslag te wegen (van week 1 tot 20 april) en dagelijks de body score te volgen.


Hoe voert hij het actieplan in praktijk uit?

Begin december worden de fokdieren weggezet op basis van hun gewicht in November (en natuurlijk kleurslag en kwaliteit) met intervallen van 100 gram. Op deze manier kan hij beter de dieren vergelijken tijdens de winterperiode.

Vanaf het moment dat ze individueel gehuisvest zijn, krijgen ze 100 gram voer (130 kcal/100gr), onafhankelijk van geslacht. Dit is het basis voerportie en dit wordt gebruikt tot aan de paartijd. Tijdens het voeren wordt de body score van het dier bepaald en daarmee wordt het voerportie aangepast. Dieren die sneller afvallen dan het gemiddelde in de groep krijgen tot driemaal het standaard portie. Twee vaste dagen in de week mag een medewerker het voerportie met 50% verlagen aan dieren met een hoger body score dan gemiddeld in de groep.

NB!  Tijdens de winterperiode hebben de dieren meer energie nodig om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Houd daarom goed de weersvoorspelling in de gaten, zodat je dieren niet te mager worden en de uitval om hoog gaat.