Nieuws

Nieuwsbericht

Paartijd serie: deel twee, paarsystemen voor oude teven

Paartijd serie: deel twee, paarsystemen voor oude teven

The Mink Visionary


Paartijd Serie: Oude teven, voordelen van ook in de eerste week paren


PDF Paartijd Serie, deel 2

 

Feiten in plaats van meningen

Ben je constant bezig om jezelf en je bedrijf te verbeteren? Zo ja, dan hebben we dat gemeen. We presenteren je een serie artikelen over de paartijd, gebaseerd op data-analyse vanuit Mink Vision.

In dit artikel proberen we twee belangrijke vragen te beantwoorden over de verschillen tussen het 1-8-1 en 1-1 paarsysteem voor oude teven. We willen graag onze kennis met je delen. Waarom zou je op meningen vertrouwen in plaats van feiten?

 

Hoe hebben we de gegevens verzameld?

De afgelopen twee jaren hebben een aantal van de farms die meedoen aan Mink Vision gegevens verzameld aan het eind van het voortplantingsseizoen. Op vaste plekken in de shed zijn gegevens verzameld van minimaal 80 teven per shed (twee paargroepen) op 12 verschillende farms. Om de vragen over de paartijd te kunnen beantwoorden maken we gebruik van de gegevens van 30.000 teven. Op deze manier denken we informatie te kunnen delen die kan bijdragen aan het vaststellen van je eigen paarstrategie.

 

Wat zijn de voordelen van het paren van de oude teven ook in de eerste paarweek?

Dit artikel vergelijkt twee paarsystemen voor oude teven uitgevoerd in twee opeenvolgende jaren. Het eerste jaar was het paarsysteem 1-1, startend op 15 Maart en 17 Maart voor de twee groepen oude teven. Het tweede jaar was het paarsysteem 1-8-1 (start 7 Maart) voor de eerste groep oude teven en 1-9-1 (start 8 Maart) voor de tweede groep.


1.         Heeft paren in de eerste week invloed op het nestpercentage en nestgemiddelde?

Voor een eerlijke vergelijking hebben we alleen de gegevens van teven gebruikt die goed gepaard zijn bij elk contact. In de grafiek laten we zien dat de teven gepaard volgens 1-8-1 een hoger nestgemiddelde hebben en een hoger nestpercentage.


  

2.         Heeft paren in de eerste week invloed op de werpdatum?

De grootste invloed van het 1-8-1 paarsysteem voor oude teven ten opzichte van het 1-1 systeem in de tweede paarweek is het feit dat de pups veel eerder geboren worden. In de grafiek kun je zien dat voor het 1-8-1 systeem 90% van de nesten geboren zijn op 30 April (en binnen 6 dagen), in vergelijking met 7 mei voor het 1-1 systeem (en in een langere periode van 10 dagen). De gegevens komen van farms die na de paartijd bijlichten.

 Onze conclusie

Als je de worpen graag vroeg en in een korte periode wilt hebben, dan is het advies om de oude teven te paren volgens het 1-8(-1) system. Je kunt ervoor kiezen om te beginnen met de oude teven of ze achter de jonge teven aan te paren.

 

Volgende artikel: flushing

In ons volgende artikel hebben we het over het belang van flushing.

 

Wil je ook graag je farm managen met feiten in plaats van meningen? Wij zijn specialisten op het gebied van analyse en interpretatie van gegevens over nertsen. Neem contact op (info@ampart.nl), zodat we je kunnen helpen.