Nieuws

Nieuwsbericht

Paartijd serie, deel 1: belang van de eerste paarweek

Paartijd serie, deel 1: belang van de eerste paarweek

Mink Vision

Paartijd serie: Waarom is de eerste paarweek ook erg belangrijk


PDF Paartijd Serie, deel 1 


Feiten in plaats van meningen

Ben je constant bezig om jezelf en je bedrijf te verbeteren? Zo ja, dan hebben we dat gemeen. We presenteren je een serie artikelen over de paartijd, gebaseerd op data-analyse vanuit Mink Vision.

In dit artikel gaan we 3 belangrijke vragen beantwoorden waarom de eerste paarweek belangrijk is voor de jonge teven. We willen graag onze kennis met je delen. Waarom zou je op meningen vertrouwen in plaats van feiten?

 

Hoe hebben we de gegevens verzameld?

De afgelopen twee jaren hebben een aantal van de farms die meedoen aan Mink Vision gegevens verzameld aan het eind van het voortplantingsseizoen. Op vaste plekken in de shed zijn gegevens verzameld van minimaal 80 teven per shed (twee paargroepen) op 12 verschillende farms. Om de vragen over de paartijd te kunnen beantwoorden maken we gebruik van de gegevens van 30.000 teven. Op deze manier denken we informatie te kunnen delen die kan bijdragen aan het vaststellen van je eigen paarstrategie.

 

Is de eerste paarweek belangrijk voor jonge teven?

Dit artikel gaat over het belang van de eerste paarweek. We kijken naar de jonge teven die gepaard zijn volgens het 1-1-8-1 systeem. De gegevens van drie groepen jonge teven zijn gebruikt, die achtereenvolgens zijn gestart met paren op 1 Maart, 3 Maart en 5 Maart.


1.         Heeft de eerste paarweek invloed op het gust percentage?

Om deze vraag op een betrouwbare wijze te beantwoorden, hebben we in de analyse alleen de gegevens gebruikt van jonge teven die twee goede paringen hadden in de herhalingsweek.

Onze analyse laat zien dat een goede paring in de eerste week het gust percentage met 50% verlaagd ten opzichte van ongepaard in de eerste paarweek. Het maakt vervolgens niet uit of de teven een enkele of een dubbele goede paring hadden in de eerste paarweek.

In de grafiek laten de percentages zien hoeveel teven bij elke groep horen. Zo hadden 13% van de teven geen goede paring in de eerste week.2.         Heeft een paring in de eerst paarweek invloed op het nestgemiddelde?

We hebben de teven met een goede paring in de eerste week vergeleken met ongepaarde teven in de eerste week. Onze analyse laat zien dat een goed paring in de eerste week resulteert in een hoger nestgemiddelde.3.         Heeft een paring in de eerste paarweek invloed op de werpdatum?

Voor deze analyse hebben we alleen gegevens van farms gebruikt die bijlichten na de paartijd. Opnieuw vergelijken we jonge teven met een goede paring in de eerste week met de groep zonder goede paring.

Onze analyse laat zien dat jonge teven met een goede paring in de eerste week eerder jongen. Van deze groep heeft 80% van de teven gejongd op 28 April. In vergelijking, de groep teven die ongepaard zijn in de eerste week had 80% van de nesten binnen op 1 Mei. Ook de periode waarin 95% van de dieren heeft gejongd was 2 dagen korter voor de groep met een goede paring in de eerste week (12 om 14 dagen)


 

Onze conclusie

We hebben je laten zien dat het belangrijk is voor jonge teven om minimaal 1 goede paring te hebben in de eerste week. Het verlaagt het gust percentage en zorgt voor een hoger nestgemiddelde. Ook jongen deze teven 3 dagen vroeger.

Voor de praktijk kun je ervoor kiezen om op de tweede dag in de eerste week alleen te focussen op de ongepaarde teven.


Volgend artikel: oude teven

In ons volgende artikel of deze serie vergelijken we twee paarsystemen voor oude teven: 1-1 ten opzichte van 1-8-1, en de effecten op gust%, nestgemiddelde en werpdatum.

 

Wil je ook graag je farm managen met feiten in plaats van meningen? Wij zijn specialisten op het gebied van analyse en interpretatie van gegevens over nertsen. Neem contact op (info@ampart.nl), zodat we je kunnen helpen.