Nieuws

Nieuwsbericht

Ampart NIEUWS Januari

Ampart NIEUWS Januari

De reuen zijn op dit moment de belangrijkste groep dieren op je farm. Maar besef je je ook dat de spermaproductie al begonnen is en dat reuen veel meer water nodig hebben dan teven? Data-analyse vanuit Mink Vision liegt niet, we laten het je zien in dit nieuwsbericht.


Koude periode

De afgelopen weken is het op veel plekken in de wereld erg koud geweest. Een overzicht van de minimale temperatuur per land is te zien in grafiek 1. Bij deze temperaturen wordt er veel van de nertsen gevraagd.


Met name de watervoorziening kan in de problemen komen. Als het watersysteem bevroren is, zal er met de hand water gegeven moeten worden. We verbazen ons regelmatig over de grootte van het drinkwaterbakje. In veel gevallen is de hoeveelheid water erg beperkt. Vaak wordt niet beseft dat reuen veel meer water nodig hebben dan de teven. We zien dan ook regelmatig dat de reuen in de problemen komen.

Dit gebeurde ook recent bij een deelnemer aan Mink Vision. Door analyse van de gegevens kwamen we hierachter en konden we verdere verliezen tijdig voorkomen. We laten dit zien in de tweede grafiek, waar we de relatieve uitval bij de reuen vergelijken met die van de teven. Bij Farm A gaan er relatief bijna twee keer zoveel reuen als teven dood. Op andere farms zien we kleinere verschillen.


Ons advies is dan ook om zodra (een gedeelte van) je watersysteem bevroren is:

dezelfde dag nog te beginnen met water of ijsblokken te geven de reuen tweemaal per dag water te geven (in ieder geval bij de AD+ bedrijven)

 

Controle Reuen

Een slechte zaadkwaliteit is de belangrijkste factor bij onvoldoende vruchtbaarheid van de reuen. Daarom is het belangrijk dat de reuen voldoende zaadcellen en van goede kwaliteit produceren. Helaas wordt vaak niet beseft dat al vanaf december het gewicht en omvang van de testikels sterk toenemen en dat de spermaproductie op gang komt. De volledig ontwikkelde zaadcellen worden opgeslagen in de zaadbal.

Daarom is het belangrijk dat de reuen snel in een goede conditie worden gebracht zodat de zaadballen goed de optimale temperatuur kunnen reguleren. Daarnaast ontwikkelen zieke reuen (koorts) geen goede kwaliteit zaadcellen. Deze reuen kunt u beter niet inzetten tijdens de paartijd.


Verbod op de nertsenhouderij in Nederland

Op woensdag 25 januari zijn de Nederlandse nertsenhouders en toeleveranciers (voerfabrieken, veilinghuizen, dierenartsen, etc.) uitvoerig geïnformeerd over het verloop van de verloren rechtszaak tegen de Nederlandse staat.

Een van de redenen is dat in Nederland nieuwe wetten helaas niet getoetst worden aan de grondwet. Nederland is samen met Libië hierin een uitzondering in de wereld.

De enige stap die de nertsenhouders nog kunnen maken is om de wet aan te vechten bij het Europese gerechtshof. Ondanks de geringe kans dat onze zaak behandeld wordt, is het NU of NOOIT. Gelukkig beseffen nertsenhouders in andere landen ook dat de Nederlandse wet een groot risico is voor het voortbestaan van de pelsdierensector in geheel Europa. De Nederlandse nertsenhouders worden door de Europese collega’s financieel gesteund bij het verder procederen. Waarvoor hartelijk dank.

 

Conditioneren

Onze nieuwe BODY SCORE module in Mink Vision wordt al volop gebruikt. Het biedt een goede ondersteuning om het voerbeleid te bepalen. Je kunt in een oogopslag de verschillende groepen met elkaar vergelijken. Op de volgende farm zien we dat de groep White achter loopt met afvallen. De manager heeft meteen ingegrepen door de voerportie aan te passen voor deze groep.


 

Feedback

Copyrights © 2022 Ampart B.V.
info@ampart.nl