Nieuws

Nieuwsbericht

IFASA Congres: “Het vervolg”

IFASA Congres: “Het vervolg”

Op de tweede en derde dag van het congres zijn verschillende onderwerpen goed belicht. Enkele hoogtepunten zullen we hier bespreken. De dierenartsen van Ampart kunnen u bij het volgende bedrijfsbezoek er meer over vertellen.

 Fokkerij

Een aantal presentaties ging over de nieuwste technieken die gebruikt kunnen worden voor de fokkerij. Bij andere diersoorten (bijv rundvee en varkenshouderij) wordt er al volop gebruik gemaakt van zogenaamde ‘genomic selection’. Hiervoor wordt alle erfelijke informatie van een dier met bepaalde gewenste kenmerken (bijv maat, gezondheid en kwaliteit) in kaart gebracht.

Zodra dit bekend is dan kun je met bijvoorbeeld een bloedmonster je dieren selecteren op maat en kwaliteit zonder ze te wegen of onder de lamp te houden. De eerste stappen voor de nerts zijn nu gezet door het hele genoom (alle erfelijke informatie) te beschrijven. De komende jaren zal dit verder ontwikkeld worden.

Voeding

Mineralen/vitaminen

De Deense onderzoek farm doet uitgebreid onderzoek naar het niveau van verschillende vitamines en mineralen.  

Zonder toevoeging van extra mineralen (zoals ijzer, koper en selenium) bevatte het voer vanuit de grondstoffen meer van deze mineralen dan volgens de huidige norm. Zink zat op de grens van de norm.

Er komt steeds meer bewijs dat de concentratie vitaminen in het rantsoen ook onnodig hoog kan zijn. Zo was er een studie gedaan naar de gevolgen van verschillende niveaus vitaminen in het rantsoen.

Analyse van de uitval

De Deense onderzoek farm was nieuwsgierig waarom ze grote verschillen zagen in uitval tussen hun bruine en zwarte stam tijdens het groeiseizoen (hoger bij de zwarte stam). Ze kwamen erachter dat hun zwarte stam erg gevoelig lijkt voor het ontwikkelen van nier- en zaadbalontstekingen. Deze bevindingen laten zien dat het zinvol kan zijn om onderzoek te doen naar de reden van uitval van de verschillende stammen op de farm. Deze info kan gebruikt worden om keuzes te maken in het fokplan.

Welzijn

Stereotypieën

Stereotypieën ontstaan wanneer de omgeving van het dier niet voldoet aan de behoefte van het dier. Door een goede selectie op dit gedrag kan je het aantal dieren met dit afwijkende gedrag verminderen. Verschillende gedragingen worden beschouwd als een vorm van stereotypie. Om te bepalen of er te selecteren valt op bepaald gedrag, moet gekeken worden waarom een dier dat gedrag vertoond. Een Canadees onderzoek heeft zich gericht op het dwangmatige krabben tegen de zijwand van de ren. Ze hebben gekeken naar de relatie van het dwangmatig krabben van reuen en de aan of afwezigheid van reuen in de hokken ernaast. Ze zagen dat de reuen die het gedrag vertoonde dat richting het hok deden waar een oudere reu in zat. Ook zagen ze een duidelijke afname van het gedrag wanneer ze de buurman weghaalde. Hun conclusie was dat het dwangmatig krabben anders benaderd moet worden dan andere stereotypieën. De vraag die deze conclusie oplevert is of dit een vorm van spelen is, of een vorm van het verdedigen van hun territorium.

Nestmaterialen

Het is bekend dat vooral de eerste dagen na het werpen de grootste uitval van pups wordt geregistreerd. Met behulp van video-opnames van geboortes hebben ze laten zien dat bij de proefdieren de eerste week het nestgemiddelde daalt van 9.6 pups geboren naar 6.2 levende pups op 7 dagen. Er is een groot onderzoek opgestart om te kijken hoe ze deze uitval kunnen verminderen. De focus van het gepresenteerde onderzoek lag op het testen van een combinatie van een nestverkleiner (steen of geperst stro blok) in combinatie met stro (evt met wol) dan wel easy stro. Bij gebruik van stro was er met een geperst stroblok een lagere uitval de eerste week dan in nesten met een steen. De reden ligt vermoedelijk in het betere nestklimaat bij het gebruik van geperste stroblok. Er gaat verder onderzocht worden wat het beste klimaat dient te zijn: welke temperatuur en welke luchtvochtigheid, en hoe de verschillende nestmaterialen samen de juiste structuur geven.