Diensten

Wat hebben wij te bieden

Veterinary

De dierenartsen van Ampart werken wereldwijd. Ze zijn volledig gespecialiseerd in pelsdieren en daarom de ideale gesprekspartners voor de moderne pelsdierenhouder.

Gezonde dieren

De basis van uw bedrijf zijn uw dieren. Gezonde dieren leveren de beste prestaties en vergroten het arbeidsplezier. Voorkomen is beter dan genezen. Samen met u sporen de dierenartsen knelpunten van uw bedrijf op en wordt een (preventie)plan opgesteld. Daarbij komen alle aspecten van voeding, verzorging, vaccinaties, ondersteunende middelen, etc. aan de orde.

Daarnaast zetten we bij Ampart in op continue monitoring van uw diergezondheid (met behulp van ons programma Mink Vision). Mocht het toch de verkeerde kant op gaan, dan trekken we meteen aan de bel. Met behulp van onze uitgebreide ervaring, pathologie en laboratoriumonderzoek maken we met u een behandelplan om uw dieren weer gezond te krijgen.


Selectie Fokdieren

Selecteren is het werken aan de toekomst van uw bedrijf. De moderne pelsdierenhouder neemt dit zeer serieus en beseft dat het daarbij niet alleen gaat om de kwaliteitselectie. Natuurlijk wilt u hierover graag met professionals sparren. Ampart is onafhankelijk en van alle markten thuis. Behalve maat en kwaliteit worden ook belangrijke kenmerken zoals kleurslagen, diergezondheid, welzijn en vruchtbaarheid besproken. Wilt u ook met minder zorgen de toekomst in, neem dan contact met ons op om samen een toekomstbestendig plan voor uw bedrijf te maken.

Biosecurity

Het buiten de deur houden van ziektekiemen is van vitaal belang. Bedrijfsblindheid en ingesleten gewoontes komen we het meeste tegen bij het inslepen en verslepen van ziektes. Vroeg of laat heeft dit gevolgen voor uw bedrijf en resultaat.

Neem contact met ons op, dan helpen wij u met een risicoanalyse om in kaart te brengen waar de potentiele risico’s liggen voor uw specifieke situatie. Stap voor stap en op alle niveaus helpen wij vervolgens deze risico’s te minimaliseren.

Nutrition

Zonder de juiste voeding is er geen goed resultaat te behalen. Bij Ampart zijn we gespecialiseerd in de voeding van pelsdieren.

Grondstoffen

Het vinden en selecteren van de juiste grondstoffen is een vak op zich. Wij weten wat er in de markt beschikbaar is, wat het mag kosten, en welke trends er zijn. Wij zijn flexibel en kunnen snel reageren op kansen in de markt.

Recepturen

Het opstellen van een kostenefficiënt receptuur is een hele puzzel. Het vinden van de juiste balans in het voer voor de dieren, zodat ze maximaal kunnen presteren, vraag om continue monitoring. Door feedback over de prestaties van de dieren wordt het voer geoptimaliseerd.

Onderzoek

Bij onze klanten voeren we onderzoek uit, zodat zij voorop kunnen blijven lopen. Wij testen nieuwe voerstrategieën, toevoegingsmiddelen en nieuwe voersamenstellingen. Dit leidt enerzijds tot kostenbesparingen door betere inzet van grondstoffen en anderzijds tot betere resultaten.

Quality management

Bij Ampart hebben we kennis en ervaring met kwaliteitssystemen bij voerkeukens.

Minimaliseren van calamiteiten

Voor een voerfabriek is het belangrijk dat klanten kunnen vertrouwen op veilig voer. Een calamiteit, maar ook het herstellen van een vertrouwensbreuk kosten veel tijd, energie en geld.

Bij de productie van pelsdierenvoer wordt veelal gebruik gemaakt van verse slachtbijproducten, die schadelijke kiemen en toxinen voor mens en dier kunnen bevatten. Het is daarom zaak om een goed HACCP-handboek te hebben om calamiteiten te minimaliseren. Neem contact met ons op om dit praktisch vorm te geven.


Verbeteren van kwaliteit

Stilstand is achteruitgang. Leveranciers, grondstoffen en de behoeften van de dieren blijven veranderen. Om competitief te blijven in deze mondiale bedrijfstak is het niet alleen belangrijk om lage voerkosten te hebben. Het saldo wordt immers bepaald door de verhouding tussen de kosten en het aantal en de opbrengst van de pelzen.

De kwaliteit van het voer is 1 van de belangrijkste pijlers van goede technische resultaten. Het maken van het optimale voer vraagt om de juiste techniek en voortdurende afweging van prijs en kwaliteit van de grondstoffen en het productieproces.

Wilt u ook competitief blijven? Met kennis, ervaring en een kritische blik helpen we u graag.

Mink Vision

Monitoring voor de moderne ondernemer.

Met zo weinig mogelijk werk zo veel mogelijk overzicht hebben van uw bedrijf. Welke ondernemer wil dat niet?

Optimaal produceren met gezonde dieren is immers de basis voor een financieel gezond pelsdierenbedrijf. Het is bekend dat het monitoren en benchmarken van uw dieren u helpt om beter onderbouwde beslissingen te nemen.

Ampart heeft Mink Vision ontwikkeld, waarmee u altijd weet wat er op uw bedrijf speelt. Maar u kunt uw gegevens ook vergelijken met andere bedrijven over de gehele wereld.

Het hele jaar rond registreert u dagelijks de voeropname en uitval. Voor de specifieke periodes van het jaar, zoals afslanken, werptijd en groeiperiode zijn er specifieke modules ontwikkeld. Met Mink Vision kunt u uw bedrijf van jaar tot jaar vergelijken en gaat de wereld voor u open.

Meer info

Consultancy

Onze passie ligt bij het continue verbeteren van de resultaten door samen met onze klanten het beste na te streven.

Farm Check

Het bezoeken van de farm is de basis van ons adviseringstraject. Om alle aspecten van de farm in beeld te krijgen hebben we een checklist ontwikkeld. Hiermee ziet u meteen waar uw sterke kanten liggen en op welke onderdelen u nog kunt verbeteren. Desgewenst stellen we met u een plan van aanpak op en begeleiden de implementatie.

Voor meerdere ondernemers hebben we al een bedrijfsspecifieke checklist opgesteld. Zij kunnen daarmee objectief farmonderdelen of farms met elkaar vergelijken.

Advisering

Verwacht u een advies waarbij u niet naar de mond wordt gepraat? Dan bent u bij Ampart aan het goede adres. Wij adviseren onze klanten over de meest uiteenlopende zaken. Wij luisteren naar de wensen van de klant. We draaien niet om de hete brij heen. We kijken goed om ons heen wat er in de wereld gebeurt: wat zijn de trends, welke bedreigingen komen op ons af en waar liggen de kansen. Afhankelijk van de wensen van de klant worden één of meerdere van de door ons ontwikkelde managementtools daarbij ingezet. Onze passie delen we graag met u en uw medewerkers.

Om u vervolgens echt te kunnen helpen geven we op onze respectvolle, karakteristieke, eigenzinnig, volhardende en soms wat eigenwijze manier onze mening.

Training

Wilt u ook zo graag gemotiveerde medewerkers?
Uw medewerkers:

  • zijn immers verantwoordelijk voor de dagelijkse omgang met de dieren.
  • zorgen voor de uitstraling van uw bedrijf.
  • zijn moeilijker te vervangen

Het is belangrijk dat uw medewerkers de kernwaardes van uw bedrijf meenemen in hun dagelijkse werkzaamheden. Wij verzorgen training op maat om uw medewerkers bij te scholen.

Benieuwd naar wat Ampart voor u kan betekenen? E-mail ons